E sia fazza Diu (Aradeo)

E sia fazza Diu

E ci era pe li signuri ne mandavane in Siberia
dove si muore di fame e di pene e di miseria.

E sia fazza Diu ne mangiamu li zanguni
la carne se la mangiane sti quattru lazzaruni.

E nui abbiamu vintu e senza fare spesa
ci era pe papa ‘Ntoni sia vindutu puru la chiesa.

E nui priamu Diu a tutti li commercianti
ci nu pe quiddhi santi ni schiaffavane intra li santi.

E sia fazza Diu ne mangiamu li zanguni
la carne se la mangiane sti quattru lazzaruni.

*zanguni= verdura selvatica