Fruttu nou (Lecce)

Fruttu nou

E’ rrivatu lu fruttu nou
ca se chiama lu pipirussu
beddhu miu ulìa
te bussu
quandu mammata nun c’è.

Rit.: Quandu mammata nun c’è fuci fuci e chiama me ca te iutu lu caricare, lu scaricare, lu scendere.

E’ rrivatu lu fruttu nou
ca se chiama la cerasa
beddhu miu ulìa te vasu
quandu mammata nun c’è.

Rit.

E’ rrivatu lu fruttu nou
ca se chiama pummitoru
beddhu miu ulìa te ‘ndoru
quandu mammata nun c’è.

Rit.

E’ rrivatu lu fruttu nou
ca se chiama lu cummarazzu
beddhu miu ulìa te mbrazzu
quandu mammata nun c’è.

Rit.

Ai Rosa, ai Rosa
beddhu miu e n’auddha cosa
quandu mammata nun c’è.