Carminella (Spongano)

Quantu me piace lu sonnu la mane

Quannu la mamma me chiama ‘u vau fore

Quannu visciu ca picca è lu pane

O ce doia ci tegnu ‘nthru core.

Amore o Carminella de mie no te scurdà

Quando ritornu a te quando ritornu a te

Amore o Carminella de mie no te scurdà

Quando ritornu a te t’aggiu stringere e baciar.

Quannu esse lu sole me brucia

O Carminella no penzi chiù a me

Tie non penzi a ci de core t’ama

E stu core se strugge per te.

Amore o Carminella de mie no te scurdà

Quando ritornu a te quando ritornu a te

Amore o Carminella de mie no te scurdà

Quando ritornu a te mille baci t’aggiu dà.